Vacature wijkpredikant Vacature wijkpredikant
De Protestantse wijkgemeente De Kapel, deel uitmakend van de Protestantse Gemeente Emmen, (Dr.) zoekt na het vertrek van haar predikant een opvolger/ster als wijkpredikant. De Kapelgemeente kenmerkt zich als zijnde een “Evangelisch belijdende” gemeente. Zij telt op dit moment ruim 500 leden waarvan het merendeel tot de oudere generatie behoort. Het is een levendige gemeente met veel enthousiaste vrijwilligers. Het historische kerkgebouw De Kapel (1923) staat in het centrum van Emmen.
 
  • Bent u een predikant(e) die op enthousiaste wijze het Evangelie van Jezus’ verzoenend lijden, sterven en opstaan brengt op een eigentijdse, Bijbelse en aansprekende wijze en de gemeenteleden weet te inspireren?
  • Die met een scherp oog voor de toekomst en een luisterend oor voor de Geest de gemeente leidt; daarbij rekening houdend met de verschillen in geloofsbeleving in onze gemeente.
  • Die pastoraal en diaconaal bewogen is met de gemeente en zich geïnspireerd wetende door Jezus Christus de Levende Heer antwoord wil geven op Zijn roep om naar elkaar om te zien.
  • Die gelet op de samenstelling van onze gemeente affiniteit heeft met ouderen en ouderenpastoraat en daaraan invulling weet te geven.
  • Die onze groep jongvolwassenen weet te inspireren.
  • Die een samenwerking nastreeft binnen de Protestantse Gemeente Emmen op basis van de door de wijkgemeente gekozen uitgangspunten; Evangelisch belijdend, en bereid is medewerking te verlenen aan wijk-overschrijdende taken in de PGE.
Neemt u dan contact op met: Mevr. Frea Hospers-Broekman: tel. 06-36130625. (voorzitter Beroepingscommissie). Voor meer informatie zie de website van De Kapel (PGE) te Emmen.
terug