Bestuur Bestuur

Naam vereniging:
Nederlands Hervormde Evangelisatie te Emmen

Adres: Boerhoorn 10, 7812 BX Emmen

KvK:                  40046537
Fiscaalnummer: NL8063.60.586.Bo1

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter Momenteel vacant
Secretaris Momenteel vacant
Penningmeester A.H. Kieft
Bestuursleden J.M.C. Eversdijk en W. Timmer


Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning.

 
Doelstelling Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is het ondersteunen van de instandhouding van de Christocentrische prediking binnen de Protestantse Gemeente Emmen.

 
Grondslag Grondslag

De grondslag van de vereniging is gebaseerd op de Apostolische geloofsbelijdenis.

 
Beleid Beleid

De ondersteuning krijgt vorm door het onder gunstige voorwaarden beschikbaar stellen van het kerkgebouw “Kapel” en door -zo nodig- financiële ondersteuning te verlenen aan de Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel of door een herindeling binnen de PGE gevormde wijkgemeente waar ook de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest uitgangspunt is van prediking en geloofsbeleving.

 
Activiteiten Activiteiten

De vereniging stelt zich onder meer tot taak, het beheren van gebouwen/woningen welke in eigendom zijn, evenals het onderhouden hiervan. Noodzakelijke werkzaamheden, zoals klein en groot onderhoud, worden in het bestuur besproken/doorgenomen en zo nodig uitgevoerd. 
              
Het bestuur van de vereniging geeft jaarlijks rekenschap en verantwoording aan de ledenvergadering. 

 
Financieel overzicht Ned. Herv. Evangelisatie Emmen Financieel overzicht Ned. Herv. Evangelisatie Emmen
De jaarrekening en de exploitatierekening over 2021 zijn hier te vinden.