Uit de afgelopen week Uit de afgelopen week
#4; 2021week42
Tijdens het bijbellezen op de middag lazen we het 'midden' van de bijbel: Jeremia 31. Niet precies het midden qua bladzijden, maar het midden omdat het daar gaat over 'het Nieuwe Verbond'. Als Jezus bij de instelling van het avondmaal bij de beker uitspreekt: 'deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn bloed', dan grijpt Hij terug op deze belofte uit Jeremia. Zozeer kern dat via de latijnse vertaling van 'verbond', namelijk 'testament', zelfs het hele Nieuwe Testament eigenlijk 'Nieuwe Verbond' heet. Het is nieuwe is dat God 'Zijn Wezen' in het hart van mensen zal leggen, Zijn Geest gedeeld met mensen. Pasen leidt tot Pinksteren, dankzij Jezus. 

#3;2021week 41
Terugblik groothuisbezoek: Vier bijeenkomsten met eenenveertig deelnemers; het was fijn dat na anderhalf jaar er weer geroothuisbezoeken gehouden konden worden. De sfeer in de Ontmoetingsruimte is bij binnenkomst even een andere dan wanneer je bij iemand in huis binnenstapt, maar als de gesprekken begonnen viel de ruimte weg. Het was goed.
De gesprekken over het thema waren divers. Het thema ‘van U is de toekomst’ sloeg dan in eerste instantie op de toekomst van de kerk. Daarover bestaan zorgen, maar er is ook vertrouwen dat God Zijn kerk in enigerlei vorm zal voortzetten. Maar het thema rijmt ook op het eigen leven, het ligt niet ver van ‘wat de toekomst brenge moge’. Over ‘Uw Koninkrijk kome is het meest doorgepraat. Beelden van Gods Koninkrijk, nu en in de toekomst, zijn uitgewisseld. Verlangen gedeeld, ervaring doorgegeven. Het was goed.

 
 
Welkom! Welkom!
Welkom op de website van de Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel. Hier vindt u informatie over ons verstaan van het evangelie, ons gemeenteleven, het kerkgebouw en meer. Weet uw welkom!
 
Heel kort... Heel kort...
Het evangelie is de boodschap van Gods gunst voor jou. Het is Gods uitnodiging om in verbinding met Hem door het leven te gaan. Het is Gods belofte je leven tot leven te brengen.

Het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus, die heeft geleid tot de uitstorting van Gods Heilige Geest over mensen, is de zekerheid achter die boodschap.
  
Er zijn geen voorwaarden, ieder mag zo instappen; het vraagt alleen je vertrouwen in de woorden en het leven van Jezus en dat je met Hem op weg gaat naar een niet altijd makkelijker, wel dieper en echter leven.
 
Kom en ga met ons mee op weg!
 
Andere websites Andere websites


Protestantse Gemeente Emmen

Protestantse Kerk Nederland

Kantoor Kerkelijke Administraties