Ouderengroep Kapel Ouderengroep Kapel

Als ouderengroep van onze gemeente, komen we elke eerste dinsdagmiddag van de maand bijeen in de consistoriekamer van de Kapel. We beginnen om 14.00 uur en eindigen om ca. 16.00 uur. Ons seizoen loopt van september tot en met mei. We proberen steeds om samen een zo gevarieerd mogelijk programma te maken.
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.

Het programma voor het komende seizoen staat in de agenda op deze website.

Komt u gerust eens kijken!
Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden.


Contactadres:
Greetje en Reint Elling,  telefoon:  0591  61 25 00           
    
                

 
Jong Belegen Jong Belegen
Een groep veertigers en vijftigers uit de gemeente komt een aantal avonden per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over geloven, te delen wat mensen aan inspiratie gevonden hebben met een moment van verstilling en gebed. Veertigers en vijftigers, nog jong maar al enigszins gerijpt; jong belegen dus. Wie zich ook jong belegen voelt en mee wil praten, ontmoeten, delen en verstillen is van harte welkom. 
 
Jong! Jong!
Je bent jongvolwassen,
en je hebt wel iets met God en geloof,
en je wilt daar met leeftijdsgenoten over uitwisselen,
spreken, delen, zoeken,
verdiepen, ontmoeten?

Een aantal twintigers komt ongeveer 1 keer per maand bij elkaar in een ruimte in de kerk.