Kerkenraad en moderamen Kerkenraad en moderamen

De kerkenraad bestaat uit een vrijgestelde voorzitter en een vrijgestelde scriba, vier wijkouderlingen, drie diakenen, drie ouderling-kerkrentmeesters, een wijkpredikant en een pastoraal-predikant.

Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit:

voorzitter: Mevr. Frea Hospers-Broekman
scriba: Mevr. J.M. Horden-de Rover
predikant: vacant
voorzitter wck, vacant
mevr. E. Hilbrands- in 't Veld, voorzitter diaconie
 
Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (Accie) werkt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en is actief bij de voorbereiding, invulling en uitvoering van bijzondere erediensten en organiseert activiteiten in en rondom de Protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel. 

Voor nadere informatie en opgave bij activiteiten: Greetje Gremmer, telefoon 06 29371972, email: greetgremmer@ziggo.nl 

 
Interkerkelijke Commissie Israël Interkerkelijke Commissie Israël

Met vreugde en dankbaarheid delen wij mee dat in Emmen een commissie Israël en gemeente actief is. De Commissie Israël is met goedkeuring van de kerkenraad van de Kapel gemeente opgericht op 20 juni 2017.

De commissie heeft ten doel structureel aandacht te schenken aan Israël en het Joodse volk. Enkele aandachtsvelden zijn: de positie van Israël in de bijbel; de positie van het Joodse volk tot op heden; en de toekomstige plannen van God met Zijn volk Israël en de gemeente. Om hier aandacht aan te schenken zal de commissie jaarlijks een aantal lezingen en cursussen over Israël organiseren. Tevens streeft zij ernaar om verenigingen van jeugd en senioren informatie te geven over de positie van Israël.

Info bij de heer H.P. Boonstra, tel. 06 83898928
 
ZWO-commissie ZWO-commissie

De ZWO-commissie ondersteunt de diaconie op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingshulp. De ZWO-commissie brengt projecten onder de aandacht en besteedt de opbrengst van bijbehorende collecten. Tweemaal per jaar is er een zendingsdienst.

Met ingang van 2023 heeft de ZWO een nieuw doel gekozen om voor te collecteren: Mercy Ships.

Mercy Ships Holland brengt al meer dan 45 jaar medische zorg naar de armste landen in Afrika. Door het aanbieden van gratis operaties aan boord van onze twee ziekenhuisschepen, de Global Mercy en de Africa Mercy, en het trainen van lokale gezondheidswerkers willen wij de kwaliteit van gezondheidszorg naar een hoger niveau brengen. We streven ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, door hoop en genezing te brengen.