Lede(mate)n en vrienden Lede(mate)n en vrienden

De kerk verstaat zichzelf als een levend lichaam, dat niet zozeer leden alswel 'ledematen' kent. Je wordt geen 'lid' van een gemeente, je wordt er deel van. Het is niet een commitment aan een vereniging, maar aan Christus. Dat -er-deel-van-worden gebeurt door de doop. Maar omdat lange tijd de doop met name aan kinderen gebeurde, maar het deel-worden-van alleen een eigen bewuste keus kan zijn, is er de vorm van het doen van belijdenis. Zo komt het dat de kerk doopleden en belijdende leden kent. Aan (volwassen)doop of belijdenis gaat een periode van gesprekken vooraf.

Bent u geen lid van een kerk, maar wilt u wel verbonden zijn met de Protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel? Meldt u dan aan als vriend, of zoals het eerder heette ‘blijkgever van verbondenheid’. U bent dan geen lid in de zin van rechten en plichten, maar u wordt wel tot de gemeenschap van deze wijkgemeente gerekend en daarin opgenomen. 

Het kan zijn dat er wel interesse is in het christelijke geloof en de beleving daarvan binnen een kerkelijke gemeente, maar dat er toch een zekere drempel bestaat om gedoopt te worden of belijdenis te doen. Het is fijn om een poosje te ervaren hoe het is, waarbij niet alle initiatief van uzelf hoeft uit te gaan. Het blijkgeverschap biedt de mogelijkheid om vrijblijvend deel uit te maken van deze wijkgemeente.

Na ontvangst van uw opgave, wordt er door iemand uit onze gemeenschap contact met u opgenomen voor een kennismakingsgesprek. U ontvangt per e-mail de uitnodigingen voor activiteiten van de Protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel, de zondagsbrief en u krijgt jaarlijks bezoek van iemand uit onze gemeenschap. Er zijn geen kosten aan het ‘blijkgever’-schap verbonden. Wel ontvangt u - net als de leden – jaarlijks in januari een uitnodiging voor de actie Kerkbalans om met een vrijwillige bijdrage het werk van de gemeente te ondersteunen.

Natuurlijk hopen we dat mensen die vriend worden in de loop van de jaren versterkt worden in hun geloof en tot de bewuste keuze komen om (belijdend) lid te worden van onze (of een andere) gemeente. Dat u blijk geeft van interesse in het christelijk geloof en de kerk geeft immers aan dat u op zoek bent. Maar of en wanneer u zich dichter aan de kerk wilt verbinden is aan u.

Voor opgave en nadere informatie scriba@kapelemmen.nl

 
AVG-privacyverklaring AVG-privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Emmen op de website.U vindt deze verklaring door op Privacyverklaring te klikken.