Over ons Over ons

De wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Emmen. 

Er is binnen de Protestanste Gemeente Emmen ruimte voor wijkgemeenten met verschillende identiteit zolang er voor de betreffende wijkgemeente draagvlak is, ook in financieel opzicht. Daarom omvatten de taken en bevoegdheden van een wijkkerkenraad alles wat tot de taken en bevoegdheden van de kerkenraad behoort met uitzondering wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de Algemene Kerkenraad, zoals uitgewerkt in de Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Emmen. 

De vijf wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Emmen willen elk op hun eigen manier tekenen van het Koninkrijk van God hier en nu zichtbaar maken. 
Onder de verschillende tabbladen onder het kopje 'over ons' vindt u meer informatie over de wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel en de manier waarop in de Kapel invulling gegeven wordt aan gemeente-zijn.

Een uitgebreide profielschets van de Kapel, inclusief historische achtergrond, kunt u hier vinden.


Voor meer informatie over de Protestantse Gemeente Emmen of de andere wijken zie www.pgemmen.nl.

terug