Pinksteren 2024

Pinksteren 2024

Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, het feest van vuur dat mensen verwarmt, inspireert en verbindt. In deze Pinksterschikking zijn de rode bloemen en het wuivend gras de symbolen van het vuur, van de wind en de Geest waarmee de leerlingen worden gedoopt. Het wuivende gras is ook de oproep om in beweging te komen om het evangelie uit te dragen naar alle uiteinden van de aarde.
 
 
2024 Hemelvaart

2024 Hemelvaart

De boeketten fluitenkruid symboliseren de wolken,
waarin Christus werd opgenomen.   
De Heer is in de wolken
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,                                                        
straks op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.
 
 
Pasen 2024 Pasen 2024
1e Paasdag 2024
Uitleg liturgische schikking :  Op de afbeelding zijn drie kruizen te zien die verwijzen naar Goede Vrijdag. Naar donkere tijden overwint het Licht. Wit is de kleur van het feest van Pasen. Verschillende bloemen zijn in de schikking gebruikt, o.a. de tulp. Bij de tulp staan de bloemblaadjes open naar de hemel en deze staan symbool voor het gebed. Groen is de kleur van hoop. Door Christus opstanding zijn we vol van hoop en vertrouwen. Christus is waarlijk opgestaan.
lees meer ┬╗
 
Startzondag 2023

Startzondag en bevestiging ambtsdragers
Startzondag 2023
De liturgische kleur is rood. In de schikking staan drie rozen die de ambtsdragers symboliseren. De roos staat voor geheimhouding van hetgeen je is of wordt toevertrouwt. Ze zijn geplaatst te midden van een kleurige bloemenkring, de veelkleurige gemeente. Klimopblad tussen de bloemen verwijst naar Gods trouw, zonnebloemen naar Gods liefde. De rode kleur van het kleed verwijst naar de Heilige Geest. Wij, als leden van de gemeente, kunnen niet zonder de inspiratie van de  Heilige Geest. Bij de schikking ligt de Bijbel als verwijzing naar het Woord van God waaruit wij leven. Zo hopen wij samen als ambtsdragers en gemeente het nieuwe winterseizoen in te gaan met als thema:  “Ga mee, in geloof hoop en liefde”.
 
 
2023 Palmpasen 2023 Palmpasen
De wirwar van  takken van de kronkelhazelaar symboliseren onze huidige wereld, waarin niets meer zeker lijkt. De bloemen in knop, tussen de takken, geven de verwachting van de mensen rondom Jezus weer bij Zijn intocht in Jeruzalem. Hoop op een nieuwe wereld, waarin vrede en gerechtigheid is. Hij leert ons de weg te gaan naar Zijn Vrederijk, ziende op het Licht van Pasen.