Liturgische schikkingen Liturgische schikkingen
In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.
 
Startzondag 2021

Startzondag 2021
Startzondag 2021
De voetstappen en de rode rozen staan voor liefde en geheimhouding. Ook ziet u in de schikking takken met bessen, --vruchten—voetsporen. Want Jezus roept allen op onder hun leiding zijn voetsporen zichtbaar te maken
 
Liturgisch bloemschikken

Pasen 2021
Liturgisch bloemschikken
Pasen 2021
 
Liturgisch bloemschikken

Goede Vrijdag 2021
Liturgisch bloemschikken