Liturgische schikkingen Liturgische schikkingen
In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.
 
PASEN 2022

PASEN 2022
Het geheim van het leven dwars door de dood heen. Wij mogen dat geheim, de opstanding van Christus, vieren. Wij zien een schaal vol witte bloemen. Ze vertellen over Het Licht dat volop straalt. Wij mogen dat Licht doorgeven.
 
 
2022 Goede Vrijdag

2022 Goede Vrijdag
In deze schikking is een kruis met prikkeldraad, verwijzend naar de doornenkroon, daartussen een rode roos; het Licht lijkt uit te gaan, maar de liefde van God
 
2022 Palmzondag

2022 Palmzondag
Palmzondag, de laatste zondag van de veertigdagentijd en de eerste dag van de stille week.
De palmtakken verwijzen naar de intocht van Jeruzalem waar men Hem juichend toezong.
Hosanna, de zoon van David! Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Here.
Op weg naar Jeruzalem, op weg naar het kruis. Dit gedenken we in de stille week voor Pasen
 
Afscheid Ds. Rob Wijnsma

Afscheid Ds. Rob Wijnsma
In deze speciale dienst staat de boog in de schikking voor verbinding tussen twee gemeenten tot één nieuwe wijkgemeente, dat in Rob’s periode tot stand is gekomen. Het boeket is samengesteld uit een diversiteit aan bloemen met een verschillende betekenis. O.a. trouw, dankbaar-heid, wijsheid, zorgzaamheid, eenvoud, eerlijkheid,  bescherming, toewijding, hoop, liefde en zuiverheid.  Deugden bij mensen gericht op de grootheid van God en Zijn liefde.
 
2022 Bevestiging ambtsdragers

2022 Bevestiging ambtsdragers
De liturgische kleur is rood. In de schikking staan drie rode rozen, die de komende ambtsdragers voorstellen. De roos staat voor geheimhouding, (sub Rosa, van hetgeen wordt toevertrouwd). Ze zijn geplaatst te midden van een kleurige bloemenring: de veelkleurige gemeente. De boog is omwikkeld met klimop. Klimop is het symbool van Gods trouw, maar ook dat wij trouw zijn aan God die ons de weg wijst. Bij de schikking ligt een groot blad van de vingerplant. Deze symboliseert de handreiking die de ambtsdragers aan de ander gaat geven. De rode kleur van het kleed verwijst naar de Heilige Geest. Wij kunnen niet zonder de inspiratie van de Heilige Geest. Bij de schikking ligt de Bijbel en een collectezak als verwijzing naar het werk van de ambtsdragers.
 
Kerst 2021

Kerst 2021
Kerst
Vandaag vieren we dat het Woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind. Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in Hem vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is een begin ……. . Zijn geloof. Zijn Hoop, Zijn Liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetsporen verder te gaan. Om getuige van het Licht te zijn, ieder op zijn of haar eigen wijze.
 
 
4e Advent 2021

4e Advent 2021
4e Advent
Vandaag is de vierde zondag van Advent. We horen over het vertrouwen van Maria. Zij geeft zich over om ruimte te maken voor het Kind van God. In de schikking zien we hoe, uit het verborgene, Gods liefde groeit.
 
 
2021 3e Adventszondag

2021 3e Adventszondag
3e Advent:
Op de 3e zondag van Advent horen we hoe Johannes in Jezus de beloofde Messias herkent. Met open handen, verbeeld door twee bladeren, vervult hij zijn taak als wegbereider. In zijn dienstbaarheid breekt Gods Licht door - zichtbaar in de kleur roze van deze zondag.
 
 
2021 2e Adventszondag

2021 2e Adventszondag
 2e Advent.
Op de tweede zondag van Advent horen we Johannes zeggen dat hij de wegebereider is van de Messias. De stem die roept in de woestijn: ‘Maak recht de weg van de Heer’. In de schikking zien we een pad van donkere lavastenen. De witte cyclamen geven de bloei aan die ontstaat waar mensen wegbereider worden voor elkaar.

 
 
2021 1e Adventszondag

2021 1e Adventszondag
1e Advent.
Op deze eerste zondag van Advent worden we opgeroepen tot waakzaamheid, om goed te kijken naar kleine tekens van verwachting. In de driehoek van Geloof, Hoop en Liefde zien we een tak met knoppen, die een belofte inhoudt van bloei. Het is een hoopvol teken in een verwarrende tijd.
 
Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 2021

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 2021
Eeuwigheidszondag 2021
Het witte kleed ligt op tafel. Wit, de kleur van Christus, van reinheid en zuiverheid en van hoop voor de toekomst.
Op de tafel is een compositie gemaakt met groen en witte bloemen. De witte bloemen symboliseren de geliefden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en de andere witte bloemen voor hen die vandaag niet bij naam worden genoemd.  Het groen symboliseert hoop, toekomst en trouw.
De hangende takken symboliseren het verdriet. Ziekte en dood bedreigen het leven; toch moet ieder van ons eens sterven. In al het verdriet om geliefden die gestorven zijn, komen we uit bij God, die troost en draagt in dagen van rouw en gemis. De bloemen die omhoog steken geven aan dat er hoop is: er is uitzicht op de nieuwe toekomst, die voor de overledenen al werkelijkheid is.
Op deze zondag zien wij uit naar de Wederkomst van Christus, de dag waarop hij alles nieuw zal maken.  De dag waarop verdriet, ziekte, rouw, honger of oorlog voorbij zal zijn. De dag waarop de dood definitief verslagen zal zijn en wij voor altijd bij Hem mogen leven.
 
 
Dankdag voor Gewas en Arbeid 2021

Dankdag voor Gewas en Arbeid 2021
Dankdag 2021
Een schaal, royaal gevuld met veel kleur van vruchten en groenten, als teken van onze dankbaarheid voor Gods gaven,. Gaven die wij ook het afgelopen jaar weer in overvloed van Hem mochten ontvangen.  De gele rozen, geschikt in boerenkool, verwijzen naar het licht dat het gewas deed groeien. Zonder licht is groei niet mogelijk.
Wij danken God voor alles wat Hij geeft.
 
 
Startzondag 2021

Startzondag 2021
De voetstappen en de rode rozen staan voor liefde en geheimhouding. Ook ziet u in de schikking takken met bessen, --vruchten—voetsporen. Want Jezus roept allen op onder hun leiding zijn voetsporen zichtbaar te maken