Oppas- en Kindernevendienst Oppas- en Kindernevendienst
Onze wijkgemeente telt niet veel kinderen, waardoor er niet elke week kinderen in de dienst aanwezig zijn. 
Alleen elke laatste zondag van de maand – wanneer er ook koffiedrinken is – is er gelegenheid om naar de oppas- en kindernevendienst te gaan. De andere zondagen zijn er tasjes beschikbaar voor kinderen om tijdens de dienst te lezen of te kleuren.

We hopen op deze manier een goed en haalbaar aanbod te hebben, dat past bij de situatie van de wijkgemeente. Mocht er nieuwe ‘vraag’ ontstaan, dan kan de kindernevendienst altijd weer worden ‘opgeschaald’.

Voor nadere informatie: Lammie Reinders, telefoon 610480 of lammiereinders@outlook.com 
 
Lees-, kleur- en doetasje Lees-, kleur- en doetasje

Een aantal zondagen in het jaar is er geen kindernevendienst. De kinderen blijven dan in de dienst.
Door de Jeugd- en Kerkenraad is besloten om de kinderen een alternatief te bieden in de vorm van een tasje met lees-, kleur- en doemateriaal.
Onder de dienst kunnen ze hiervan gebruik maken en hun eigen gang gaan.
Dit tasje kan uw zoon/dochter halen bij de ingang van de kerk, bij de begroetingscommissie.
Het verzoek om na de dienst dit tasje met inhoud weer terug te zetten op de tafel in de hal van de kerk.
Zo kunnen deze tasjes een volgende keer weer gebruikt worden.

Maak er gebruik van, het staat er voor!