Noodhulp Oekraïne Noodhulp Oekraïne
De gemeente Emmen zoekt naar mogelijkheden om een locatie te openen voor 350 Oekraïners in Emmen. Er is een vraag binnengekomen m.b.t. een noodopvang voor 350 Oekraïners die met spoed wordt opgezet in Emmen. Het Leger des Heils is hierbij betrokken. E.e.a. wordt landelijk aangestuurd. Zo zal b.v. de nodige kleding worden aangeleverd door ReShare (ophaaldienst kleding, Leger des Heils) en wordt de Kerkelijke afdeling Emmen gevraagd om vrijwilligers te leveren die mee willen en kunnen draaien bij de 1e opvang van Oekraïners in Emmen. Wij zoeken dus: Vrijwilligers die een ‘Extra Mijl’ willen gaan. Veel is nog onduidelijk zoals ook de exacte taken en ook is men nog op zoek naar een locatie. Daarna zal er een voorlichtingsavond worden georganiseerd waarin nadere informatie gegeven zal worden. Bent u bereid om enkele uren per week als vrijwilliger te helpen bij deze opvang? Stuur dan onder-staande gegevens naar: sjaak.vanhese@home.nl.
 • Voornaam:
 • Tussenvoegsel:
 • Achternaam:
 • Woonplaats:
 • Leeftijd:
 • E-mailadres:
 • Telefoonnummer:
 • Beschikbare dagen/dagdelen:
 • Welke talen spreekt u:
 • Bent u in het bezit van een rijbewijs: Ja/nee
 • Gaat u akkoord met de registratie van uw gegevens: Ja/nee
We zien uw aanmelding graag tegemoet en zeggen u bij voorbaat dank voor wat u hierin wilt doen.
Vriendelijke groet, Sjaak van Hese, tel. 06 512 17 664.
 
Welkom! Welkom!
Welkom op de website van de Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel. Hier vindt u informatie over ons verstaan van het evangelie, ons gemeenteleven, het kerkgebouw en meer. Weet uw welkom!
 
Update corona-maatregelen per 25 februari 2022 Update corona-maatregelen per 25 februari 2022

Het is geweldig dat de situatie in de ziekenhuizen het toelaat dat de regering bijna alle corona-maatregelen opheft. Dat betekent dat per vrijdag 25 februari er feitelijk ook geen beperkende maatregelen meer gelden voor de activiteiten in en rond de Kapel.
Wel blijft voorzichtigheid geboden. De huidige besmettingsgolf lijkt over de piek heen, maar er zijn nog steeds veel besmettingen en er zijn geen garanties. Daarom vanuit de kerkenraad het vriendelijke doch dringende verzoek voorzichtig te zijn: geen handen schudden, handen ontsmetten bij binnenkomst, en blijf thuis als u klachten heeft. Gevraagd wordt daar waar het kan de anderhalve meter nog aan te houden: het is weliswaar niet meer verplicht, maar mede gezien het zingen en de spreiding over de kerk is het nog wel verstandig
Met die voorzichtigheid klinkt het als vanouds: wees welkom! Het kan weer.

 
Heel kort... Heel kort...
Het evangelie is de boodschap van Gods gunst voor jou. Het is Gods uitnodiging om in verbinding met Hem door het leven te gaan. Het is Gods belofte je leven tot leven te brengen.

Het leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus, die heeft geleid tot de uitstorting van Gods Heilige Geest over mensen, is de zekerheid achter die boodschap.
  
Er zijn geen voorwaarden, ieder mag zo instappen; het vraagt alleen je vertrouwen in de woorden en het leven van Jezus en dat je met Hem op weg gaat naar een niet altijd makkelijker, wel dieper en echter leven.
 
Kom en ga met ons mee op weg!
 
Andere websites Andere websites


Protestantse Gemeente Emmen

Protestantse Kerk Nederland

Kantoor Kerkelijke Administraties