. .

Sinds 1984 wordt er elke eerste zondag van de maand om 19.00 uur, eerst in De Opgang en vanaf 1988 in de Kapel een Zang & Evangelie dienst in Emmen-Centrum gehouden, uitgezonderd de maanden juli en augustus. Deze diensten zijn een initiatief van leden uit de (nu) Protestantse Gemeente Emmen, de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Baptisten Gemeente Emmen-Zuid en het Leger des Heils uit Emmen. Sinds februari 2001 is de Evangelisatie commissie een stichting geworden met de naam Stichting Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Zang & Evangelie met als doelstelling ‘brengen van het Evangelie van Jezus Christus door middel van zang en verkondiging’. Voor deze diensten huurt de commissie de kerk van de Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel.

Deze laagdrempelige evangelisatiediensten staan open voor iedereen. De belangstelling voor deze diensten is nog steeds groot. De bezoekers van deze diensten komen niet alleen uit Emmen, maar ook uit de wijde omgeving. Kenmerkend voor deze diensten is veel zang van bekende geestelijke liederen uit diverse bundels en een korte duidelijke evangelische boodschap van een gastpredikant.

In elke dienst verleent een koor, zang-, dan wel een muziekgroep hun muzikale of vocale medewerking. Vóór elke Zang & Evangelie dienst worden er liturgieën bezorgd bij mensen die niet naar de kerk kunnen, maar wel graag thuis de dienst mee willen maken via kerktelefoon of kerkomroep.

De predikanten, die bij toerbeurt gevraagd worden vanuit de deelnemende kerken, verlenen Pro Deo hun medewerking. Toch blijven er nog veel kosten over om deze diensten te organiseren. Indien u het belangrijk vindt, dat deze diensten georganiseerd kunnen worden, dan is een gift bijzonder welkom op bankrekening NL61RABO 114532095 t.n.v. Zang & Evangelie Emmen.

Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met Mevr. J. Westhuis-Pol, tel. 0591-611215.

terug