Zondagsbrief-Centrum Post Zondagsbrief-Centrum Post

De Zondagsbrief-Centrum Post verschijnt wekelijks, wordt uitgereikt voorafgaande aan de dienst en bevat informatie over de kerkdienst, berichten uit de gemeente en mededelingen.
Kopij vóór woensdag 17.00 uur inleveren bij Minka Koops, e-mail: minka.koops@planet.nl.

 

terug