Aanbod op aanvraag Aanbod op aanvraag

Er zijn een tweetal activiteiten die op aanvraag georganiseerd kunnen worden voor leden en belangstellenden. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via predikant@kapelemmen.nl.  U krijgt een bevestigingsmail en er zal in overleg geprobeerd worden de activiteit te organiseren. 

Bijbellezen-met-pen-en-papier-of-tekstverwerker: Bijbellezen is niet altijd eenvoudig; het vraagt om vertraging. Door de tekst in kleine eenheden over te schrijven ontstaat een vertraging bij het lezen die de tekst kan openen. Dan wordt lezen luisteren, luisteren naar God. Drie keer oefenen we deze manier van lezen/schrijven/luisteren en delen we onze ‘vondsten’.

De Bijbel is geen gewoon leesboek, niet een roman waar je eens lekker voor gaat zitten. Het is ook geen folder of website die je scant op wat van je gading is. Luisteren naar de teksten van de Bijbel vraagt een andere ‘leesstrategie’. Een manier van lezen die vertraagd, meer vorsen dan lezen. Want luisteren naar teksten uit de Bijbel is uiteindelijk willen luisteren naar de stem van God.
Simpel pen en papier kan een geweldig hulpmiddel zijn om op een vertragende, kauwende, biddende manier de Bijbel te lezen.
Op drie avonden willen we samen deze manier van bijbellezen met pen en papier in praktijk brengen.

Het gaat om een praktische cursus: korte uitleg en dan gaat ieder voor zichzelf aan de slag met de bijbeltekst en pen en papier. Zwijgend luisteren naar de tekst door te schrijven met zoveel mogelijk ruimtes. Het is leren door te doen en gewoon te proberen. Daarna bespreken we samen wat deze manier van ‘lezen’ heeft opgeleverd en wisselen we tips uit over deze manier van lezen.

 

Mini-gespreksgroep: Iets dat je bezighoudt en waarvan je wel eens wilt weten hoe anderen er over denken: u brengt een vraag, ervaring, tekst, gebeurtenis, of wat dan ook in, we zoeken 3 of 4 gemeenteleden die hun gezichtspunt wel willen delen: zie daar een eenmalige gespreksgroep over dat wat u zo bezig houdt.

Iedereen heeft wel eens een vraag waarvan je wel eens zou willen weten hoe anderen er over denken. Iets dat je bezig houdt, waar je niet uitkomt, iets waarover je andere gezichtspunten kunt gebruiken om verder te komen. Ook op de geloofsweg dienen zich van tijd tot tijd vragen, kwesties, onderwerpen en ervaringen aan die je graag eens met andere gelovigen zou willen delen om te horen hoe zij daar tegen aan kijken. Dat kan van alles zijn: een moeilijke bijbeltekst, een persoonlijke situatie, een ervaring, van alles.
Soms komen mensen spontaan met elkaar in gesprek. Maar het kan ook georganiseerd als ‘mini-gespreksgroep’ Het werkt zo:
 
Wanneer iemand op de geloofsweg een vraag of onderwerp heeft waarvan je wel eens zou willen weten hoe anderen daarover denken, die kan dat bij predikant of ouderlingen aangeven (mail, telefoon of persoonlijk). We maken dan een afspraak voor een gesprek, waarbij we in overleg ook een paar gemeenteleden uitnodigen. Zo ontstaat een eenmalige mini-gespreksgroep.

Op de afgesproken tijd beginnen we met gebed en dan licht de aanvrager zijn of haar vraag toe. Na geluisterd te hebben geven de andere aanwezigen ieder een eerste reactie, dat vandaar overgaat in een gesprek.
De verwachting is dat we met een uur of anderhalf wel zullen kunnen afronden.

 
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Allerlei kringen, groepen en bijeenkomsten in de Kapel zoeken de onderlinge ontmoeting rond het evangelie. Samen spreken, zoeken, luisteren. Uitwisselen van geloofservaring. Leren van en met elkaar. Geen schools leren, maar luisterend leren. Leren van de uitwisseling. Om dieper te vallen in het geheimenis van God, om hechter te worden in geloof, hoop en liefde. Weet dat je welkom bent!

Zie hier voor de folder met alle activiteiten voor het seizoen 2021-2022. Wijzigingen voorbehouden.