Startzondag 2023

Startzondag en bevestiging ambtsdragers
Startzondag 2023
De liturgische kleur is rood. In de schikking staan drie rozen die de ambtsdragers symboliseren. De roos staat voor geheimhouding van hetgeen je is of wordt toevertrouwt. Ze zijn geplaatst te midden van een kleurige bloemenkring, de veelkleurige gemeente. Klimopblad tussen de bloemen verwijst naar Gods trouw, zonnebloemen naar Gods liefde. De rode kleur van het kleed verwijst naar de Heilige Geest. Wij, als leden van de gemeente, kunnen niet zonder de inspiratie van de  Heilige Geest. Bij de schikking ligt de Bijbel als verwijzing naar het Woord van God waaruit wij leven. Zo hopen wij samen als ambtsdragers en gemeente het nieuwe winterseizoen in te gaan met als thema:  “Ga mee, in geloof hoop en liefde”.
 
terug