Noodhulp Oekraïne Noodhulp Oekraïne
De gemeente Emmen zoekt naar mogelijkheden om een locatie te openen voor 350 Oekraïners in Emmen. Er is een vraag binnengekomen m.b.t. een noodopvang voor 350 Oekraïners die met spoed wordt opgezet in Emmen. Het Leger des Heils is hierbij betrokken. E.e.a. wordt landelijk aangestuurd. Zo zal b.v. de nodige kleding worden aangeleverd door ReShare (ophaaldienst kleding, Leger des Heils) en wordt de Kerkelijke afdeling Emmen gevraagd om vrijwilligers te leveren die mee willen en kunnen draaien bij de 1e opvang van Oekraïners in Emmen. Wij zoeken dus: Vrijwilligers die een ‘Extra Mijl’ willen gaan. Veel is nog onduidelijk zoals ook de exacte taken en ook is men nog op zoek naar een locatie. Daarna zal er een voorlichtingsavond worden georganiseerd waarin nadere informatie gegeven zal worden. Bent u bereid om enkele uren per week als vrijwilliger te helpen bij deze opvang? Stuur dan onder-staande gegevens naar: sjaak.vanhese@home.nl.
 • Voornaam:
 • Tussenvoegsel:
 • Achternaam:
 • Woonplaats:
 • Leeftijd:
 • E-mailadres:
 • Telefoonnummer:
 • Beschikbare dagen/dagdelen:
 • Welke talen spreekt u:
 • Bent u in het bezit van een rijbewijs: Ja/nee
 • Gaat u akkoord met de registratie van uw gegevens: Ja/nee
We zien uw aanmelding graag tegemoet en zeggen u bij voorbaat dank voor wat u hierin wilt doen.
Vriendelijke groet, Sjaak van Hese, tel. 06 512 17 664.
terug