Nieuwe bankrekeningnummers Nieuwe bankrekeningnummers
De bankrekeningnummers zijn gewijzigd per 1 november 2018. Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij de stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt nu gebruik van de systemen van Van Landschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer.
Per 1 november 2018 is dit niet meer mogelijk en gaat SKG-gebruik maken van de Rabobank.
Het nieuwe banknummer van
  • Wijkkas de Kapel is NL30 RABO 0373 7190 78;
  • Buffet de Kapel is NL08 RABO 0373 7190 86;
  • Het centrale banknummer van de Prot. Gemeente Emmen is NL49 RABO 0373 7190 27.
terug