Kerkenraad en moderamen Kerkenraad en moderamen

De kerkenraad bestaat uit een vrijgestelde voorzitter en een vrijgestelde scriba, vier wijkouderlingen, drie diakenen, drie ouderling-kerkrentmeesters, een wijkpredikant en een pastoraal-predikant.

Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit:

voorzitter: vacant
scriba: dhr. R. Stevens
predikant: ds. Rob Wijnsma
dhr. H. Renting, voorzitter wck
mevr. E. Hilbrands, voorzitter diaconie
terug