Kerkenraad en moderamen Kerkenraad en moderamen

De kerkenraad bestaat uit een vrijgestelde voorzitter en een vrijgestelde scriba, vier wijkouderlingen, drie diakenen, drie ouderling-kerkrentmeesters, een wijkpredikant en een pastoraal-predikant.

Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit:

voorzitter: Mevr. Frea Hospers-Broekman
scriba: Mevr. J.M. Horden-de Rover
predikant: vacant
voorzitter wck, vacant
mevr. E. Hilbrands- in 't Veld, voorzitter diaconie
terug