Kerkenraad en moderamen Kerkenraad en moderamen

De kerkenraad bestaat uit een vrijgestelde voorzitter en een vrijgestelde scriba, vier wijkouderlingen, drie diakenen, drie ouderling-kerkrentmeesters, een wijkpredikant en een pastoraal-predikant.

Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit:

voorzitter: Frea Hospers
scriba: dhr. R. Stevens
predikant: vacant
dhr. H. Renting, voorzitter wck
mevr. E. Hilbrands, voorzitter diaconie
 
Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (Accie) werkt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en is actief bij de voorbereiding, invulling en uitvoering van bijzondere erediensten en organiseert activiteiten in en rondom de Protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel. 

Voor nadere informatie en opgave bij activiteiten: Greetje Gremmer, telefoon 06 29371972, email: greetgremmer@ziggo.nl 

 
Commissie Israël Commissie Israël

Met vreugde en dankbaarheid delen wij mee dat in Emmen een commissie Israël en gemeente actief is. De Commissie Israël is met goedkeuring van de kerkenraad van de Kapel gemeente opgericht op 20 juni 2017.

De commissie heeft ten doel structureel aandacht te schenken aan Israël en het Joodse volk. Enkele aandachtsvelden zijn: de positie van Israël in de bijbel; de positie van het Joodse volk tot op heden; en de toekomstige plannen van God met Zijn volk Israël en de gemeente. Om hier aandacht aan te schenken zal de commissie jaarlijks een aantal lezingen en cursussen over Israël organiseren. Tevens streeft zij ernaar om verenigingen van jeugd en senioren informatie te geven over de positie van Israël.

Info bij pastor Lodewijk Broekman lobroekman@filternet.nl of 0630031716.
 
ZWO-commissie ZWO-commissie

De ZWO-commissie ondersteunt de diaconie op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingshulp. De ZWO-commissie brengt projecten onder de aandacht en besteed de opbrengst van bijbehorende collecten. Tweemaal per jaar is er een zendingsdienst.

De afgelopen jaren ondersteunt de ZWO-commissie de Stichting Gambia Vooruit. Het doel van de stichting: zoveel mogelijk kinderen naar school laten gaan zodat ze zich kunnen ontwikkelen, een vak leren en hierdoor hopelijk een betere toekomst tegemoet gaan. De stichting is gestart in 2003 en heeft inmiddels 3 scholen gebouwd in Gambia. De laatste school is in gebruik genomen in 2015 en er zitten inmiddels 80 kinderen op. Wilt u meer weten kijk dan op www.stichtinggambiavooruit.nl