zondag 18 september 2022 om 10:00

zondagsdienst
Voorganger(s): ds. K. de Graaf (Nijensleek)

startzondag,  in de dienst ook bevestiging en afsheid ambtsdragers

terug