In memoriam hoekje In memoriam hoekje

Een bericht van overlijden van een gemeentelid wordt afgekondigd in de zondagse dienst en wanneer de gemeente bij de uitvaart is betrokken verschijnt er in OpWeg een ‘in memoriam’.

Het linker halletje naast de grote deuren voor in de kerk is ingericht als ‘in memoriam-plek’. Er staat een tafel, een stoel, er brandt een lichtje in een kaars en er ligt een map, waarin telkens naast elkaar de rouwadvertentie en de ‘in memoriam’ tekst uit Op Weg bewaard worden.
Het wil een plek zijn om nog even stil te kunnen staan bij hen die ons dierbaar waren. Misschien even zitten, voor of na de dienst, voor wie dat wil, met het boek op schoot, of juist niet. In elk geval een plek in de kerk ingericht die de verbondenheid met hen die ons ontvallen zijn symboliseert.

Elke laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november, worden in de dienst de namen van gemeenteleden die ons het voorgaande jaar zijn ontvallen genoemd.

terug