Identiteit wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel Identiteit wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel

De wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel noemt zich 'evangelisch-belijdend'. 'Evangelisch' als verwijzing naar de vreugde van het geloof, 'belijdend' omdat Jezus Christus als Heer en Heiland centraal staat in de verkondiging van het Evangelie. Dit willen we op een eigentijdse wijze brengen en uitdragen.

De grondslag voor ons belijden en gemeente-zijn,- in gehoorzaamheid aan de Schrift en in verbondenheid met de traditie-, is het typische christelijke aanspreken van God als Drie-Ene, Vader, Zoon en Heilige Geest, één God, zoals in de Apostolische Geloofsbelijdenis is verwoord. Daarin wordt Jezus Christus beleden als de gekruisigde die is opgestaan, in Wiens leven, sterven en opstanding het Koninkrijk van God zichtbaar is geworden, die onverwacht de werkelijke Heer van de wereld is, de Verlosser door Wie de Heilige Geest van God in mensen kan werken, totdat Hij komt.

Een heldere grondslag verhindert ons niet een pluriforme gemeente te zijn die respectvol wil omgaan met de oude geloofstraditie, maar ook open staat voor verandering en vernieuwing.
Als gemeente van Christus willen we de rijkdom van het geloof met elkaar delen, weten we ons betrokken op elkaar, maar ook op de wereld waarin we leven.

 

terug