Identiteit Identiteit

De wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel noemt zich een evangelisch / belijdende wijkgemeente waarin Jezus Christus als Heer en Heiland centraal staat in de verkondiging van het Evangelie.
Deze  boodschap, zoals o.a. samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis willen we op een eigentijdse wijze brengen en uitdragen.

Binnen genoemd kader zijn wij een pluriforme gemeente die respectvol wil omgaan met de oude geloofstraditie binnen de gemeente, maar ook open staat voor verandering en vernieuwing.
Als gemeente van Christus willen we de rijkdom van het geloof met elkaar delen, weten we ons verantwoordelijk voor elkaar, maar ook voor de wereld waarin we leven.

De grondslag voor ons belijden en gemeente zijn is de Drie-éénheid van Vader, Zoon en Heilige Geest en Jezus Christus als Heer der Wereld, als Verlosser, Verzoener en als Hoofd van de Kerk, in Wie het Koninkrijk van God zichtbaar wordt, aldus toelevend naar Zijn wederkomst. Zij belijdt dit in gehoorzaamheid aan de Schrift en in verbondenheid met de traditie.

terug