Grondslag Grondslag

De grondslag van de vereniging is gebaseerd op de Apostolische geloofsbelijdenis.

terug