Commissie Israël Commissie Israël
Met vreugde en dankbaarheid delen wij mee dat in Emmen een commissie Israël en gemeente actief is. De Commissie Israël is met goedkeuring van de kerkenraad van de Kapel gemeente opgericht op 20 juni 2017.

De commissie heeft ten doel structureel aandacht te schenken aan Israël en het Joodse volk.
Enkele doelstellingen zijn: de positie van Israël in de bijbel; de positie van het Joodse volk tot op heden; en de toekomstige plannen van God met Zijn volk Israël en de gemeente.
Aandacht voor de relatie Israël en de gemeente. Om hier aandacht aan te schenken zal de commissie jaarlijks een aantal lezingen over Israël maar ook zangavonden en cursussen organiseren. Tevens streeft zij ernaar om verenigingen van jeugd en senioren informatie te geven over de positie van Israël.

Info bij pastor Lodewijk Broekman lobroekman@filternet.nl of 0630031716.
terug