Nieuwe bankrekeningnummers Nieuwe bankrekeningnummers
De bankrekeningnummers zijn gewijzigd per 1 november 2018. Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij de stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt nu gebruik van de systemen van Van Landschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer.
Per 1 november 2018 is dit niet meer mogelijk en gaat SKG-gebruik maken van de Rabobank.
Het nieuwe banknummer van
  • Wijkkas de Kapel is NL30 RABO 0373 7190 78;
  • Buffet de Kapel is NL08 RABO 0373 7190 86;
  • Het centrale banknummer van de Prot. Gemeente Emmen is NL49 RABO 0373 7190 27.
 
Blijkgever Blijkgever
Bent u geen lid van een kerk, maar wilt u wel verbonden zijn met de Protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel? Meldt u dan aan als ‘blijkgever van verbondenheid’. U bent dan geen lid in de zin van rechten en plichten, maar u wordt wel tot de gemeenschap van deze wijkgemeente gerekend en daarin opgenomen. 
lees meer »
 
Organisatie & Financiën Organisatie & Financiën

Voor allerlei activiteiten in de gemeente moet er het nodige georganiseerd worden, zijn daarvoor mensen nodig en natuurlijk financiële middelen.

lees meer »
 
Autodienst Autodienst

Mensen zonder eigen vervoer, kunnen een beroep doen op de 'autoservice' van de Kapel. Iedere zondagmorgen is er iemand beschikbaar, die leden van de Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel naar de kerk brengt. Natuurlijk worden ze na de kerkdienst ook weer thuis gebracht.
Als u over dit autovervoer meer wilt weten, er gebruik van wilt maken of mee wilt draaien als vrijwilliger, neem dan gerust contact op met José Pietersma, telefoon 06 57131180,
e-mail josepietersma@outlook.com

 
Kerkomroep Kerkomroep

Via de kerkomroep zijn de kerkdiensten in de Kapel thuis te beluisteren. Dat kan een uitkomst zijn als u niet in staat bent om de dienst in de Kapel bij te wonen, omdat u bijvoorbeeld slecht ter been bent. Ook als u (tijdelijk) ziek bent kan dit een mooie oplossing zijn om toch met uw kerk verbonden te blijven. Er zijn geen ingewikkelde telefoonaansluitingen nodig. Als u een aansluiting wilt hebben, dan geeft u dat aan en vervolgens sluit een vrijwilliger van de kerk een ontvanger aan op uw bestaande telefoonaansluiting. Via deze ontvanger kunt u de diensten rechtstreeks beluisteren, maar ook op een later tijdstip kunt u alsnog luisteren naar de diensten van de afgelopen weken. Dat geldt niet alleen voor de diensten in de Kapel, maar ook voor de Grote Kerk, Ichthus, Schepershof en De Opgang.

Voor de ontvanger betaalt u € 10,- per maand. Daar zitten de telefoonkosten bij in. Als statiegeld betaalt u voor de ontvanger éénmalig € 50,-. Dit bedrag wordt terugbetaald als de ontvanger weer wordt ingeleverd.

Als u een computer heeft met een internetaansluiting, is het ook mogelijk om de diensten via uw computer te beluisteren. U heeft dan geen speciale ontvanger nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Via internet gaat u naar: www.kerkomroep.nl  Daar gaat u via "kerkkeuze" naar de provincie Drenthe en vervolgens kiest u de kerk waarmee een verbinding wilt maken. U kunt de dienst dan rechtstreeks beluisteren, maar ook kunt u nog luisteren naar de diensten van de afgelopen weken. Ook kunt u een (speciale) dienst downloaden op uw computer om nog eens te beluisteren of op een CD op te slaan.

Als u nog vragen heeft of een aansluiting wilt hebben, kunt u contact op nemen met Wolter Timmer, telefoon (0591) 648112 of één van de andere kerkrentmeesters.