Jong Belegen Jong Belegen
Een groep veertigers en vijftigers uit de gemeente komt een aantal avonden per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over geloven, te delen wat mensen aan inspiratie gevonden hebben met een moment van verstilling en gebed. Veertigers en vijftigers, nog jong maar al enigszins gerijpt; jong belegen dus. Wie zich ook jong belegen voelt en mee wil praten, ontmoeten, delen en verstillen is van harte welkom.

Aanmelden kan bij Tea van den Berg (jeugdouderling) email teabergvd@gmail.com of ds. Rob Wijnsma email robwijnsma@gmail.com

De eerstvolgende avond staat gepland op woensdag 4 september 2019 om 19.30 uur bij Eveline, Blauwgras 23 in Odoorn.
terug