Pinksteren 2023

Pinksteren 2023
Pinksteren: 
Het rood van de bloemen en de rode kaarsen
verwijzen naar de discipelen, die in  vuur en vlam staan.
 
terug