Liturgisch bloemschikken

Pasen 2021
Liturgisch bloemschikken
Pasen 2021
 
Liturgisch bloemschikken

Goede Vrijdag 2021
Liturgisch bloemschikken
Goede Vrijdag 2021
 
Liturgiesch bloemschikken

Laatste zondag Kerkelijk Jaar 2020
Liturgiesch bloemschikken
Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 2020
 
Liturgisch bloemschikken

Biddag voor Gewas en Arbeid 2020
Liturgisch bloemschikken
Biddag voor Gewas en Arbeid 2020
 
Liturgisch bloemschikken

Kerst 2019
Liturgisch bloemschikken
Kerst 2019
 
Liturgische schikkingen Liturgische schikkingen
In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.
 
Laatste Zondag Kerkelijk jaar

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar 2019
Laatste Zondag Kerkelijk jaar
De mensen van voorbij zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.
 
Startdienst 2019 Startdienst 2019
Startdienst thema is “Een goed verhaal” :
Schriftlezing: Rom. 1: 1-7. In het bloemstuk staat een groep kleurige bloemen voorstellende de gemeente rondom die ene oprijzende witte bloem, Jezus Christus. Net als Paulus zijn ook wij geroepen het evangelie over de Zoon van God door te geven, geïnspireerd door de verhalen uit de Bijbel. Onderling kunnen ook wij daarover gesprekken voeren en met Jezus in de vorm van gebeden.
 
Pinksteren 2019 Pinksteren 2019


Liturgische schikking: Pinksteren Kleur rood
De oranje strelitzia's (paradijsvogelbloem) staan symbool voor Vader, Zoon en Heilige Geest, de oranje/rode glorioza staan voor de vuurtongen en de uitstorting van de Heilige Geest. Neergaande lijnen (beregras) als verwijzing naar de uitstorting van de Heilige Geest. Tenslotte komen uit de schikking gekleurde linten, als verwijzing naar de verschillende talen waarin mensen spraken.
 
Pasen Pasen


Kleur wit. Op deze paasmorgen zien we een schikking van witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde. Zijn opstandingskracht, mag ook onze kracht worden.

 
 
Goede Vrijdag Goede Vrijdag
 
Palmzondag Palmzondag


Op de 6e zondag van de veertigdagentijd, Palmzondag, horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking liggen doeken in verschillende rode- en bruine tinten. Deze verwijzen naar de verschillende verwachtingen, die leven onder de mensen die staan te juichen aan de kant van de weg. De zachte bolletjes mos geven de zachte kracht weer en de rode viooltjes vertellen over nederigheid. 'Sta in de kracht, Jezus rijdt Jeruzalem binnen. Niet hoog te paard maar op een ezel. Nederig, barmhartig en Liefdevol. Dat zijn de Koninklijke Krachten, Gods Kracht'.
 
 
Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Uitleg liturgische schikking: Het rode kleed is de kleur van de Heilige Geest en staat voor vuur, het enthousiasme van de Geest. De polygonumstokken wijzen omhoog, ambtsdragers en gemeente zijn afhankelijk van Gods Zegen en Kracht. De rode rozen staan voor liefde en warmte, die de ambtsdragers voor de gemeente hebben. De verschillende kleuren tulpen symboliseren de gemeente. Zij staan om de ambtsdragers heen en vormen samen met elkaar één geheel als gemeente. De Hedera bladeren staan voor vertrouwen en het ambtsgeheim, ook na je ambtsperiode.
 
lees meer ┬╗
 
Laatste zondag kerkelijk jaar

Laatste zondag kerkelijk jaar
In deze schikking staan de kleuren wit en groen centraal. Het leven op aarde wordt verbeeld door de kleur groen. De hedera (klimop) vertolken de wortels van ons bestaan. Het bladgroen staat voor leven en werken. De witte bloemen symboliseren de overledenen; niet meer in ons midden, maar wel met ons verbonden. De twee bogen betekenen; dragen en steunen.