Liturgische schikking Liturgische schikking
In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.
 
Laatste Zondag Kerkelijk jaar 2023 Laatste Zondag Kerkelijk jaar 2023
Vandaag op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar denken we aan hen die niet meer bij ons zijn. Om daar bij stil te staan ontsteken wij verscheidene kaarsjes. In de schikking zijn witte en paarse bloemen verwerkt: wit is de kleur van zuiverheid en waarheid en paars de kleur van rouw en verdriet. In het midden een witte kaars als teken van het Licht van Christus. Nu is het nog donker om ons heen, maar eens zullen tranen gedroogd worden en zal de zon opkomen over de donkere momenten. Tijdens Eeuwigheidszondag denken we niet alleen aan wie er zijn geweest, maar ook aan de toekomst die ons allemaal te wachten staat. Wij geloven in Gods plan om de wereld op een dag nieuw te maken.
Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.
lees meer ┬╗
 
Startzondag 2023

Startzondag en bevestiging ambtsdragers
Startzondag 2023
De liturgische kleur is rood. In de schikking staan drie rozen die de ambtsdragers symboliseren. De roos staat voor geheimhouding van hetgeen je is of wordt toevertrouwt. Ze zijn geplaatst te midden van een kleurige bloemenkring, de veelkleurige gemeente. Klimopblad tussen de bloemen verwijst naar Gods trouw, zonnebloemen naar Gods liefde. De rode kleur van het kleed verwijst naar de Heilige Geest. Wij, als leden van de gemeente, kunnen niet zonder de inspiratie van de  Heilige Geest. Bij de schikking ligt de Bijbel als verwijzing naar het Woord van God waaruit wij leven. Zo hopen wij samen als ambtsdragers en gemeente het nieuwe winterseizoen in te gaan met als thema:  “Ga mee, in geloof hoop en liefde”.
 
 
Pinksteren 2023

Pinksteren 2023
Pinksteren: 
Het rood van de bloemen en de rode kaarsen
verwijzen naar de discipelen, die in  vuur en vlam staan.
 
 
Hemelvaart 2023 Hemelvaart 2023
De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken,
Zijn Koninkrijk beloofd.
Al  blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen
zien wij Hem allemaal.
 
 
2023 Palmpasen 2023 Palmpasen
De wirwar van  takken van de kronkelhazelaar symboliseren onze huidige wereld, waarin niets meer zeker lijkt. De bloemen in knop, tussen de takken, geven de verwachting van de mensen rondom Jezus weer bij Zijn intocht in Jeruzalem. Hoop op een nieuwe wereld, waarin vrede en gerechtigheid is. Hij leert ons de weg te gaan naar Zijn Vrederijk, ziende op het Licht van Pasen.
 
Biddag voor Gewas en Arbeid

Biddag voor Gewas en Arbeid
De schikking bestaat uit witte tulpen.
De tulp is het symbool voor het gebed.
De bloembladen staan open naar de hemel
De magnoliaknoppen symboliseren een nieuw begin.
Onze handen die vragen om een zegen van God.
Alles wat in de wereld gebeurt, al wat ons bezig houdt,
brengen we in gebed bij God.
We weten ons afhankelijk van God.
 
 
Kerst 2022 Kerst 2022
Woorden bij de liturgische schikking:
In het Woord was leven
en het leven was het licht
voor de mensen.

Het licht schijnt in
de duisternis
en de duisternis
heeft het niet
in haar macht gekregen.
             (Johannes 1:4-5)
 
 
2022 Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

2022 Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

Wij gedenken
Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft
vuur dat nooit meer dooft.
 
 
Dankdag 2022

Dankdag 2022
Dankdag
Danken zet God centraal. Wenslijst  wordt danklijst.
Minder focussen op wat er nog ontbreekt, maar
ontdekken dat Hij al zoveel geeft. Een dankbaar
hart zet alle registers open voor een loflied voor Hem.
Voor Uw Naam zal ik een loflied zingen
en al mijn Zegeningen tellen.
 
 
Startdienst Startdienst
Liturgische kleur rood: startdienst, bevestiging en afscheid van ambtsdrager. De groene boog omkleed met hederablad staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. De twee rozen staan voor de nieuwe en afscheidnemende ambtsdrager. De verschillende kleuren bloemen symboliseren de gemeente. De zonnebloem is gericht op het licht dat God over jou/ons laat schijnen, symbool van geloof, trouw en toewijding.

 
 
Pinksteren 2022

Pinksteren 2022
Pinksteren:  Feest van de Hoop
De groene boog staat symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. In de
regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode Gloriosa de boog in vuur en vlam lijkt
te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is verbeeld met de Scabiosa bloem (paars kruid).
 
 
PASEN 2022

PASEN 2022
Het geheim van het leven dwars door de dood heen. Wij mogen dat geheim, de opstanding van Christus, vieren. Wij zien een schaal vol witte bloemen. Ze vertellen over Het Licht dat volop straalt. Wij mogen dat Licht doorgeven.
 
 
2022 Goede Vrijdag

2022 Goede Vrijdag
In deze schikking is een kruis met prikkeldraad, verwijzend naar de doornenkroon, daartussen een rode roos; het Licht lijkt uit te gaan, maar de liefde van God is niet te doven.
 
2022 Palmzondag

2022 Palmzondag
Palmzondag, de laatste zondag van de veertigdagentijd en de eerste dag van de stille week.
De palmtakken verwijzen naar de intocht van Jeruzalem waar men Hem juichend toezong.
Hosanna, de zoon van David! Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Here.
Op weg naar Jeruzalem, op weg naar het kruis. Dit gedenken we in de stille week voor Pasen
 
2022 Bevestiging ambtsdragers

2022 Bevestiging ambtsdragers
De liturgische kleur is rood. In de schikking staan drie rode rozen, die de komende ambtsdragers voorstellen. De roos staat voor geheimhouding, (sub Rosa, van hetgeen wordt toevertrouwd). Ze zijn geplaatst te midden van een kleurige bloemenring: de veelkleurige gemeente. De boog is omwikkeld met klimop. Klimop is het symbool van Gods trouw, maar ook dat wij trouw zijn aan God die ons de weg wijst. Bij de schikking ligt een groot blad van de vingerplant. Deze symboliseert de handreiking die de ambtsdragers aan de ander gaat geven. De rode kleur van het kleed verwijst naar de Heilige Geest. Wij kunnen niet zonder de inspiratie van de Heilige Geest. Bij de schikking ligt de Bijbel en een collectezak als verwijzing naar het werk van de ambtsdragers.