Wie zijn wij? Wie zijn wij?
In Emmen-Centrum Kapel geloven we in de drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We geloven dat God gesproken heeft tot de schrijvers van de bijbel en door de bijbel nog altijd tot ons spreekt. We geloven dat God ons in Jezus Christus zelf tegemoet komt, mens onder de mensen geworden is, ons zoekt. We geloven dat zijn leven, kruisdood en opstanding voor ons het leven is, verbinding met God, verzoening en vergeving. We geloven dat zijn opstanding het teken is dat zonde en dood niet het laatste woord hebben. En we geloven in de aanwezigheid van God in ons leven door de inwerking van de Heilige Geest.

In Emmen-Centrum Kapel ontmoeten we elkaar als mensen die mee willen gaan in de missie van Jezus om een gemeenschap van broeders en zusters te vormen als kinderen van God. Een plek waar niemand uit de gemeenschap van God en de mensen mag vallen. Een plek waar we elkaar leren kennen en deel van elkaars levensverhaal worden.

In Emmen-Centrum Kapel zoeken we om te groeien naar het voorbeeld van Jezus zelf. Groeien in geloof, in vertrouwen op God, vertrouwen in onszelf, de durf om te vertrouwen in de menselijkheid van de ander zoals Jezus dat doet. Groeien in kennis, in inzicht, groeien als mens. Tot we rust gevonden hebben in God. We zoeken de beweging van de oude mens naar de nieuwe mens.

In Emmen-Centrum Kapel willen we doen. Doen waar handen nodig zijn om te zorgen dat niemand uit de gemeenschap valt. Doen in onze omgeving. Samen bouwen aan een betere wereld. Onze eigen kleine stappen zetten op weg naar gerechtigheid en heelheid, van zorg voor de schepping en zorg voor mensen.
terug