rouw-en trouwdiensten rouw-en trouwdiensten

Rouw- en Trouwdiensten: Voor trouw- of rouwdiensten geldt de richtlijn van de Protestanste Gemeente Emmen (PGE).

1.Gebruik kerkgebouw:
Indien een (t)rouwdienst wordt gehouden in een kerkgebouw, dan wordt daarvoor € 300,- in rekening gebracht, inclusief de werkzaamheden van een koster.

1a.Organist
Voor muzikale begeleiding/omlijsting door een organist wordt € 50,- in rekening gebracht.

2a.Predikant bij een rouwdienst
Voor verzorging van een rouwdienst door een predikant wordt € 350,- in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief assistentie door een ambtsdrager en de levering van 100 liturgieën door het kerkelijk bureau van de PGE.

2b.Predikant bij een trouwdienst
Voor verzorging van een trouwdienst door een predikant wordt € 400,- in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief assistentie door een ambtsdrager en de levering van 100 liturgieën door het kerkelijk bureau van de PGE. Bovendien zal namens de kerkenraad een trouwbijbel worden aangeboden.

2c.Dienst buiten de bebouwde kom van Emmen
De genoemde bedragen gelden voor een dienst binnen de bebouwde kom van de plaats Emmen.  Indien een predikant van de PGE een dienst buiten deze bebouwde kom dient te verzorgen, dan worden de betreffende reiskilometers in rekening gebracht à € 0,28/km.

3.Gebruik van kerk of nevenruimten na afloop van een begrafenis of huwelijksinzegening
Na begrafenisplechtigheden of een huwelijksinzegening is het mogelijk om gezamenlijk af te sluiten in de kerk of nevenruimten.  De mogelijkheden en de kosten van te huren ruimten en eventueel gebruik van een koffietafel e.d. kunt u aanvragen bij het College van kerkrentmeesters van de betreffende wijkgemeente. Deze kosten worden u separaat in rekening gebracht. 

Restitutie of korting voor lidmaten en doopleden van onze gemeente
Voor lidmaten en doopleden van de PGE wordt desgewenst een restitutie verleend ter grootte van maximaal het bedrag van de vrijwillige bijdrage van de voorgaande 2 jaren en maximaal ter grootte van de in rekening te brengen kosten (dit dient u vooraf aan te vragen bij de predikant of het College van kerkrentmeesters van de wijkgemeente).

Aanvragen van een rouwdienst
Een rouwdienst kunt u aanvragen via de scriba en/of contactpersoon van de kerk.

Aanvragen van een trouwdienst:
Voor het aanvragen van een trouwdienst moet het ‘Aanvraagformulier Kerkelijk Huwelijk’ worden ingevuld. Te bevragen bij de contactpersoon.
 
Contactpersoon: Dhr. G. Boels, tel. 610970
Telefoon kerkgebouw: 0591- 641649

terug