Blijkgever Blijkgever
Steeds meer mensen hebben geen band met de kerk. De band met de kerk is in de loop van het leven verbroken geraakt, of mensen hebben van huis uit geen band met de kerk gehad. Toch kan het zijn dat er interesse is in het christelijke geloof en de beleving daarvan binnen een kerkelijke gemeente.
Er is best een zekere drempel om lid te worden van een gemeente. Het is fijn om een poosje te ervaren hoe het is, waarbij niet alle initiatief van uzelf hoeft uit te gaan. Het blijkgeverschap biedt de mogelijkheid om vrijblijvend deel uit te maken van deze wijkgemeente.

Na ontvangst van uw opgave, wordt er door iemand uit onze gemeenschap contact met u opgenomen voor een kennismakingsgesprek. U ontvangt per e-mail de uitnodigingen voor activiteiten van de Protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel, de zondagsbrief en u krijgt jaarlijks bezoek van iemand uit onze gemeenschap. Er zijn geen kosten aan het ‘blijkgever’-schap verbonden. Wel ontvangt u - net als de leden – jaarlijks in januari een uitnodiging voor de actie Kerkbalans om met een vrijwillige bijdrage het werk van de gemeente te ondersteunen.

Natuurlijk hopen we dat mensen die blijkgever worden in de loop van de jaren versterkt worden in hun geloof en tot de bewuste keuze komen om (belijdend) lid te worden van onze (of een andere) gemeente. Dat u blijk geeft van interesse in het christelijk geloof en de kerk geeft immers aan dat u op zoek bent. Maar of en wanneer u zich dichter aan de kerk wilt verbinden is aan u.

Voor opgave en nadere informatie scriba@kapelemmen.nl
terug