Bestuur Bestuur

Naam vereniging:
Nederlands Hervormde Evangelisatie te Emmen

Adres: Boerhoorn 10, 7812 BX Emmen

KvK:                  40046537
Fiscaalnummer: NL8063.60.586.Bo1

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter A.H.Kieft; De Boerhoorn 10; 7812BX Emmen
Tel
. 0591-67 90 91, mobiel 06-2128 7124

E-mail: ahkieft@ziggo.nl
 
Secretaris J.M. Horden-de Rover
Tel
. 0591-572856, mobiel 06-21214170

E-mail: j.horden@kpnplanet.nl
 
Penningmeester
en afgevaardigde kerkrentmeesters
W. Timmer Stuwwal 23; 7815RK Emmen
TeJ.0591-64 8112; mobiel 06-12 270914
E-mail: wout.timmer@ziggo.nl
 
Lid/Bouwkundige J. Eversdijk; Meerstraat 11, 7815 XA Emmen,
Te1
.0591-6149 43; mobiel 06-10476459
E-mail: j.m.c.eversdijk@ziggo.nl

 


Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning.

terug