Beleid Beleid

De ondersteuning krijgt vorm door het onder gunstige voorwaarden beschikbaar stellen van het kerkgebouw “Kapel” en door -zo nodig- financiële ondersteuning te verlenen aan de Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel of door een herindeling binnen de PGE gevormde wijkgemeente waar ook de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest uitgangspunt is van prediking en geloofsbeleving.

terug