Protestantse gemeente Emmen Protestantse gemeente Emmen

De Protestantse Gemeente Emmen, waarvan Emmen-Centrum Kapel deel uit maakt, is de voortzetting van de Hervormde Gemeente te Emmen en de Gereformeerde Kerk van Emmen die op 1 mei 2001 een federatie zijn aangegaan en die  per 1 januari 2008 zijn verenigd (gefuseerd).

De Protestantse Gemeente Emmen erkent dat zij als gemeente van de Heer Jezus Christus geroepen is gestalte te geven aan de algemene christelijke kerk in woordverkondiging, lofprijzing en dienstbetoon in overeenstemming met het belijden van de Protestantse Kerk in Nederland.

De wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Emmen willen dat onder andere bereiken door elk op haar eigen manier daaraan en aan het welzijn van elkaar bij te dragen en mede op deze wijze tekenen van het Koninkrijk van God hier en nu zichtbaar te maken
Er is binnen de grenzen van de uitgangspunten, recht op ruimte voor wijkgemeenten met verschillende identiteit zolang er voor de betreffende wijkgemeente draagvlak is, ook in financieel opzicht. De taken en bevoegdheden van een wijkkerkenraad omvatten alles wat tot de taken en bevoegdheden van de kerkenraad behoort met uitzondering wat nadrukkelijk wordt toevertrouwd aan de Algemene Kerkenraad. Naast de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, geldt de Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Emmen.

terug