Uit de afgelopen week Uit de afgelopen week
#4; 2021week42
Tijdens het bijbellezen op de middag lazen we het 'midden' van de bijbel: Jeremia 31. Niet precies het midden qua bladzijden, maar het midden omdat het daar gaat over 'het Nieuwe Verbond'. Als Jezus bij de instelling van het avondmaal bij de beker uitspreekt: 'deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn bloed', dan grijpt Hij terug op deze belofte uit Jeremia. Zozeer kern dat via de latijnse vertaling van 'verbond', namelijk 'testament', zelfs het hele Nieuwe Testament eigenlijk 'Nieuwe Verbond' heet. Het is nieuwe is dat God 'Zijn Wezen' in het hart van mensen zal leggen, Zijn Geest gedeeld met mensen. Pasen leidt tot Pinksteren, dankzij Jezus. 

#3;2021week 41
Terugblik groothuisbezoek: Vier bijeenkomsten met eenenveertig deelnemers; het was fijn dat na anderhalf jaar er weer geroothuisbezoeken gehouden konden worden. De sfeer in de Ontmoetingsruimte is bij binnenkomst even een andere dan wanneer je bij iemand in huis binnenstapt, maar als de gesprekken begonnen viel de ruimte weg. Het was goed.
De gesprekken over het thema waren divers. Het thema ‘van U is de toekomst’ sloeg dan in eerste instantie op de toekomst van de kerk. Daarover bestaan zorgen, maar er is ook vertrouwen dat God Zijn kerk in enigerlei vorm zal voortzetten. Maar het thema rijmt ook op het eigen leven, het ligt niet ver van ‘wat de toekomst brenge moge’. Over ‘Uw Koninkrijk kome is het meest doorgepraat. Beelden van Gods Koninkrijk, nu en in de toekomst, zijn uitgewisseld. Verlangen gedeeld, ervaring doorgegeven. Het was goed.

 
terug