Startzondag 2021

Startzondag 2021
De voetstappen en de rode rozen staan voor liefde en geheimhouding. Ook ziet u in de schikking takken met bessen, --vruchten—voetsporen. Want Jezus roept allen op onder hun leiding zijn voetsporen zichtbaar te maken
terug