Protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel in tijd van Corona-crisis Protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel in tijd van Corona-crisis

De maatregelen om het corona-virus in te dammen grijpen diep in de samenleving in. Maar het belang is ook groot. Alleen door met elkaar de ‘sociale onthouding’ vorm te geven hebben de maatregelen zin. Daarom geldt voor de komende tijd het volgende:

 

-   De Kapel is vanaf het afgelopen weekend (zondag 15 maart 2020) dicht voor alle activiteiten. Dit geldt in elk geval tot en met 6 april. Tot die tijd zijn er dus geen activiteiten in het gebouw. Dat betekent geen kerkdiensten, geen schoonmaak, geen boekenmarkt, geen groothuisbezoeken, geen vergaderingen, geen Laus Deo of Capelle Vocale, of wat dan ook verder gepland stond.

 

-   Elke week zal er, zoals gebruikelijk, een Zondagsbrief worden gemaakt. Zonder liturgie, want er is geen kerkdienst, maar wel met mededelingen. Deze zondagsbrief zal op donderdag worden gepubliceerd op de website, www.kapelemmen.nl, maar ook worden gemaild naar gemeenteleden van wie het emailadres bekend is, en worden verspreid onder bewoners van de huizen en luisteraars van de kerkomroep die anders de Zondagsbrief ook zouden krijgen. Berichten kunnen op de gebruikelijke manier worden doorgegeven, woensdag tot 17:00 uur bij minka.koops@planet.nl.

Mocht u dit lezen op de site en wilt u uw emailadres doorgeven dan kan dat via scriba@kapelemmen.nl.

 

-  Elke zondag om 10:00 uur zal er via de kerkomroep een korte overweging worden uitgezonden. Een moment van muziek, een Schriftgedeelte met overweging en eventueel mededelingen. Dit om toch de zondag te markeren als dag van de Heer, in de opgang naar Pasen. De overweging en eventuele mededelingen zullen op maandag worden rondgemaild en op de website worden geplaatst.

 

Het is duidelijk dat dit alles diep ingrijpt in het gemeenteleven. Het betekent ook dat we ieder om ons heen zullen moeten proberen contact te houden, al is het maar via de telefoon.

Tegelijk gelden ook in deze tijden de woorden die we gewend zijn te zingen aan het eind van elke kerkdienst, ‘Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen’. Het zijn woorden  om telkens naar terug te keren, en die we in de vorm van het vierde vers elkaar juist op dit moment  toewensen:

 

     Ga met God en Hij zal met je zijn,

      tot wij weer elkaar ontmoeten,

      in Zijn naam elkaar begroeten,

      ga met God en Hij zal met je zijn.

 

De kerkenraad.

terug