Maaltijd met en voor vluchtelingen Maaltijd met en voor vluchtelingen

Na weken van voorbereidingen tussen de diaconieën van de wijkgemeenten Emmen Centrum-Kapel en de Grote Kerk Emmen-Odoorn, vond op vrijdag
22 februari jl. in het jeugdgebouw van de Kapel de maaltijd plaats in het kader van Tafels van Hoop.

Vanaf 15.00 uur werd begonnen met de inrichting en het klaarzetten van wat later een ongekend rijk gevulde en gevarieerde tafel met eten zou worden.
Vanaf 17.00 uur arriveerden alle gasten en dat bleken er zo’n 60 te zijn; vluchtelingen afkomstig uit Syrië, Afghanistan, Jemen en ook Nederlandse gasten. Die verhouding was ongeveer 35-25.

Na de verwelkoning en opening door Harma Kleine Deters en een gebed door ds. Menso Rappoldt, beiden vertaald in het Arabisch door Nour en Saleem Bachara, werd begonnen met de maaltijd. Er waren traditionele Syrische, Afghaanse, Jeminitische, Koreaanse en ook Nederlandse gerechten, waaraan iedereen zich in ruime mate tegoed deed.
Tijdens de maaltijd werd prachtig gezongen door Jude en Roa en er werden mooie gedichten voorgedragen door Tanya. En uiteraard was er volop gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan.
Na de maaltijd deden Nour, Hennie en Lammy enkele spellen. Nour begon met een soort verzamelspel waarin 5 deelemers opgenoemde voorwerpen zo snel mogelijk bij de aanwezigen moesten worden gehaald. Daarna werd een altijd hilarische stoelendans gedaan. Hennie en Lammy deden een woordenspel waarin de betekenis van tien Nederlandse woorden/begrippen moest worden genoteerd. In alle spellen werden de winnaars beloond met een prijsje.

Deze activiteiten bleken uitermate geschikt voor het contact tussen de anderstalige en Nederlandse aanwezigen. Een mooie vorm om elkaars gedachten, cultuur en houding beter te begrijpen, hetgeen ook het geval was in de gesprekken die werden gevoerd.

Rond 20.00 uur werd dit samenzijn afgesloten met een dankwoord door Jos; voor de gastvrijheid van de Kapel, de aanwezigheid van iedereen, de energie en tijd van degenen die de gerechten hebben gemaakt en van hen die hebben bijgedragen om deze avond succesvol te laten zijn.
Een bijzonder woord van dank aan Nour vanwege haar enthousiasme, inzet en haar vermogen om mensen te verbinden en bij elkaar te brengen, onderstreept met een bloemetje en kadobon.       


terug