Kerkkoor Deo Cantate

Kerkkoor Deo Cantate

Het kerkkoor Deo Cantate repeteert elke week enthousiast. Repetitie is op dinsdagmiddag om 14.00 uur o.l.v. Klaas Krijgsheld en duurt tot 15.00 uur.
Het kerkkoor verleent haar medewerking aan verschillende kerkdiensten. Er worden overwegend Nederlandstalige liederen gezongen, bij voorkeur 4-stemmig, waarvoor ook het nieuwe liedboek gebruikt wordt.

Ook zin om mee te doen? Van harte welkom om het eens te proberen!
 

terug