zondag 17 oktober 2021 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger: ds.R.Wijnsma
Tekst(en): De brief van Paulus aan Filemon

De brief van Paulus aan Filemon is een korte, persoonlijke brief middenin het spanningsveld van een gelovig leven in een andersdenkende wereld.

terug