Israëlavond Israëlavond
De Israëlcommissie Kapelkerk Emmen organiseerde een Israël-avond op woensdag 25 april. Ds. Kees van Velzen kwam spreken over het onderwerp: “Heer, hersteld U in deze tijd het Koningschap voor Israël?" Hij zei o.a.: “Om te zien hoe bevoorrecht wij zijn om de vervulling van Gods beloftes van meer dan 2500 jaar geleden aan het Joodse volk gedaan, in de tijd waarin wij leven, werkelijkheid te zien worden".

Er was een behoorlijk opkomst van ruim 80 mensen die allen bemoedigd weer naar huis gingen. Er werd veel gezongen onder leiding van Reint Elling. Er was een Israël producten tafel verzorgd door Grietje Broekman en Clara Robben en er was een collecte voor het werk van de organisatie Christenen voor Israël in Nijkerk. De collecte bracht het mooie bedrag op van € 286 op.

De commissie kijkt met dankbaarheid terug op de avond en ziet uit naar de volgende Israël avond op dinsdag 23 oktober.
Info: pastor Lodewijk Broekman 0630031716 of lobroekman@filternet.nl.
terug