Commissie Israël Commissie Israël
Met vreugde en dankbaarheid delen wij mee dat in Emmen een commissie Israël en gemeente actief is. De Commissie Israël is met goedkeuring van de kerkenraad van de Kapel gemeente opgericht op 20 juni 2017.

De commissie heeft ten doel structureel aandacht te schenken aan Israël en het Joodse volk.
Enkele doelstellingen zijn: de positie van Israël in de bijbel; de positie van het Joodse volk tot op heden; en de toekomstige plannen van God met Zijn volk Israël en de gemeente.
Aandacht voor de relatie Israël en de gemeente. Om hier aandacht aan te schenken zal de commissie jaarlijks een aantal lezingen over Israël maar ook zangavonden en cursussen organiseren. Tevens streeft zij ernaar om verenigingen van jeugd en senioren informatie te geven over de positie van Israël.

Info bij pastor Lodewijk Broekman lobroekman@filternet.nl of 0630031716.
 
Stichting Gambia vooruit Stichting Gambia vooruit
Hartelijk dank dat wij als Stichting Gambia Vooruit ons verhaal mochten vertellen na de dienst van 27 november. We voelden ons enorm welkom in jullie gemeente en de reacties waren hartverwarmend. Het doel van de stichting: zoveel mogelijk kinderen naar school laten gaan zodat ze zich kunnen ontwikkelen, een vak leren en hierdoor hopelijk een betere toekomst tegemoet gaan. De stichting is gestart in 2003 en heeft inmiddels 3 scholen gebouwd in Gambia. De laatste school is in gebruik genomen in 2015 en er zitten inmiddels 80 kinderen op. We zijn bezig om geld in te zamelen voor: meubilair omdat een aantal kinderen nu op de grond zit; de aanleg van een waterput, samen met andere sponsors zodat er vers drinkwater is en de kinderen hun handen kunnen wassen. Nu moet het water in jerrycans gehaald worden over een afstand van 1,2 kilometer. Het water wordt tevens gebruikt als spoelwater voor de toiletten en schoonmaak van de school; de bouw van extra lokalen omdat er nu al kinderen geweigerd worden i.v.m. te weinig capaciteit.

Inmiddels heeft een van de gemeenteleden aangegeven graag een kind te willen sponsoren. Dit initiatief ontvangen wij met open armen. Een kind een heel jaar naar school laten gaan kost € 50,- , een deel van het geld is voor het kind, een deel voor leermiddelen en een deel voor onderhoud van de school. Wilt u dit initiatief steunen kan dat op rekening nummer NL11RBRB093.97.18.278 t.n.v. Stichting Gambia Vooruit.

Wilt u meer over onze stichting weten kijk dan op www.stichtinggambiavooruit.nl
Wij hopen in de toekomst zelf ons verhaal nog eens te mogen vertellen in de Kapel.

Hartelijk dank voor uw belangstelling, Thea, Jeannette en Liesbeth.
 
In memoriam hoekje In memoriam hoekje
Elke laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november, dan noemen we in de dienst de namen van gemeenteleden die ons het voorgaande jaar zijn ontvallen. Bijna altijd wordt een bericht van overlijden afgekondigd in de zondagse dienst en wanneer de kerk bij de uitvaart is betrokken verschijnt er een ‘in memoriam’ in Op Weg. Het linker halletje naast de grote deuren voor in de kerk is nu ingericht als ‘in memoriam-plek’. Er staat een tafel, een stoel, er brandt een lichtje in een kaars en er ligt een map, waarin telkens naast elkaar de rouwadvertentie en de ‘in memoriam’ tekst uit Op Weg bewaard worden.

Het wil een plek zijn om nog even stil te kunnen staan bij hen die ons dierbaar waren. Misschien even zitten, voor of na de dienst, voor wie dat wil, met het boek op schoot, of juist niet. In elk geval een plek in de kerk ingericht die de verbondenheid met hen die ons ontvallen zijn symboliseert.