Financieel overzicht Ned. Herv. Evangelisatie Emmen Financieel overzicht Ned. Herv. Evangelisatie Emmen
De jaarrekening en de exploitatierekening over 2020 zijn te hier te vinden.


 
terug