Financieel overzicht Ned. Herv. Evangelisatie Emmen Financieel overzicht Ned. Herv. Evangelisatie Emmen
De jaarrekening en de exploitatierekening over 2020 zijn te hier te vinden. De gegevens voor 2019 staan hier.

 
terug