Indeling gemeente naar sectie Indeling gemeente naar sectie

Wijkindeling in secties

De Protestantse wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel is ingedeeld in een aantal secties. Hieronder vindt u een overzicht van de secties met de bijbehorende ouderling en contactpersonen.
De taak van de ouderlingen/contactpersonen is in de eerste plaats om 'de kudde in beeld te hebben'. Zij zullen proberen met iedereen uit hun sectie contact te leggen en waar gewenst op passende wijze dat contact proberen te onderhouden. Bij bijzonderheden kunt u ook zelf contact opnemen.

Wijkindeling 

Sectie 01  Momenteel vacant

Bezoekmedewerker
Diaken Mevr. D. Gruppen-Visser, tel. 640601

Bezoekmedewerkers Centrum Noord:
Mevr. D. Scheper, tel. 644205
Mevr. A. Broere, tel. 644835

Sectie beschrijving: Emmermeer, Weerdinge, Centrum Noord, Barger-Oosterveld, buitendorpen


Sectie 02  Dhr. R. Elling
Picardtstraat 6
7815 VR Emmen, tel. 612500
E-mail: rengelling@kpnmail.nl

Bezoekmedewerker
Mevr. E. Post – Geertsema,  tel. 618421

Bezoekmedewerker Emmerhout en Emmerschans
Mevr. J. Schipper - Jansen, tel. 629866
              
Sectie beschrijving: ten oosten van het spoor, Angelslo, Emmerhout, Emmerschans

 

Sectie 03  Momenteel vacant

Bezoekmedewerker
Mevr. E. van Driel- de Boer, tel. 631525

Sectie beschrijving: Rietlanden, Zuidbarge, Parc Sandur, Delftlanden


Sectie 04  Momenteel vacant

Sectie beschrijving: Bargeres, Bargermeer, Noordbarge 

 

Sectie 05   Mevr. D. Schonewille-Adema
Baander 105
7811 HT Emmen, tel. 857644
E-mail: dinyschonewille@gmail.com

Sectie beschrijving: Westenesch, Centrum (west)
             

Sectie 06  Mevr. G. Snakenborg- de Jonge
Klokkenslag 329
7811 HX Emmen, tel. 618301
E-mail: snakenborg@t-mobilethuis.nl

Sectie beschrijving: Klokkenslag, Julianastraat, Molenstraat, Beatrixstraat

Bezoekmedewerker Molenstraat en Beatrixstraat:
Mevr. G. Veenstra - Bosma, tel. 615285


Sectie 07 Momenteel vacant

Bezoekmedewerker
Diaken dhr. J. Herder, tel. 642996

Bezoekmedewerker 'gele flat' Wilhelminastraat:
Mevr. E. Rabbers-Veenstra, tel. 619189

Sectie beschrijving: Wilhelminastraat, Klepel, Kapelstraat, Sterrenkamp, Kerkhoflaan

 

Sectie 08 Mevr. F. van Wieren-Bolt
Coördinator Oostermarke
Angelsloërdijk 10
7822 HL Emmen, tel. 618588
E-mail: froukevanwieren@gmail.com
 
Bezoekmedewerkers
Mevr. C.J. Prins-van Heijst, tel. 643369
Mevr. T. Zwarts-van Barneveld, tel. 632091
Mevr. A.J. Tjeerdsma-Potze, tel. 614942

Sectie 09 Zuidermarke Mevr. E. Post-Geertsema
Coördinator Zuidermarke
Prinsenlaan 35
7822 GG Emmen, tel. 618421
E-mail: h.post35@kpnplanet.nl

Bezoekmedewerker
Mevr. L. Oosting - Doeve, tel. 633735

Sectie 10 Mevr. G. Broekman-Jansen
Coördinator Holdert en aanleunwoningen 
Het Waal 290
7823 NA Emmen, tel. 06 22436714
E-mail: grietjebj@filternet.nl

Bezoekmedewerker
Mevr. A. Post - Kuipers, tel. 612570
Dhr. L. Broekman, tel. 06 30031716

 

Sectie 12 Mevr. Ds. M.P.C. Lourens
Pastoraal medewerker namens de Kapelgemeente.
Spehornerbrink 10
7812 KB Emmen
Tel. 381606  E-mail: m.lourens@kliksafe.nl
Leden in de Verpleeghuizen

Bezoekmedewerker Bleerinck
Dhr. J. Tiemes, tel. 880099  
                         

terug