Cursus boek Openbaring Cursus boek Openbaring
De openbaring van Jezus Christus, gegeven aan Johannes is één machtige openbaring over Israël en de gemeente, door God gegeven aan Zijn Zoon Jezus Christus. De cursus over het boek Openbaring gaat verder met themabijeenkomsten in de Kapelkerk. Dinsdag 24 maart: “Wat is de grote verdrukking en kunnen we ons voorbereiden op Jezus wederkomst”? ’s Morgens om 10:00 uur en ’s avonds om 19:30 uur in de consistorie. Info: pastor Lodewijk Broekman tel. 06 30031716 of lobroekman@solconmail.nl.
terug