2022 Palmzondag

2022 Palmzondag
Palmzondag, de laatste zondag van de veertigdagentijd en de eerste dag van de stille week.
De palmtakken verwijzen naar de intocht van Jeruzalem waar men Hem juichend toezong.
Hosanna, de zoon van David! Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Here.
Op weg naar Jeruzalem, op weg naar het kruis. Dit gedenken we in de stille week voor Pasen
terug