2022 Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

2022 Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

Wij gedenken
Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft
vuur dat nooit meer dooft.
 
terug