Update Update
Nederland is inmiddels in een lockdown gegaan i.v.m. het Corona-virus, om daarmee de oplopende besmettingen te verminderen. Vele nieuwe richtlijnen zijn door de Overheid bekend gemaakt. De kerken zijn in dit verband niet speciaal genoemd. Het zal duidelijk zijn, dat ook de kerkenraad zich over de ontstane situatie heeft beraden. In elk geval is besloten, dat er in de komende 5 weken alleen online-diensten worden gehouden, zonder de aanwezigheid van kerkgangers. Meer informatie kunt u vinden in de Zondagsbrief.
terug