Themabijeenkomst: de theologie van de inhoudsopgave van het Liedboek 2013 Themabijeenkomst: de theologie van de inhoudsopgave van het Liedboek 2013

Aan de inhoudsopgave van het Liedboek 2013 valt veel op te maken over de theologische keuzes die de samenstellers van het liedboek hebben gemaakt. Het biedt een prachtige inkijk in theologische achtergrond van het zingen in kerk en huis.
Duur: eenmalig 1-1,5 uur.

terug