Opgave kerkentocht 7 september Opgave kerkentocht 7 september
Opgave voor de kerkentocht graag z.s.m. Het programma staat in Op Weg van april/mei. De kosten zijn € 32.50 p.p.en kunnen overgemaakt worden op rekening NL 57 RABO 0368444120 t.n.v. R. Elling o.v.v. kerkentocht. Voor deze prachtige tocht kan men zich opgeven bij Els Hilbrands tel. 611328, Harrie Gerrits tel. 640263, en bij Reint Elling tel. 612500.
terug