Liturgische schikkingen Liturgische schikkingen
In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen, lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.
 
Pinksteren 2019 Pinksteren 2019


Liturgische schikking: Pinksteren Kleur rood
De oranje strelitzia's (paradijsvogelbloem) staan symbool voor Vader, Zoon en Heilige Geest, de oranje/rode glorioza staan voor de vuurtongen en de uitstorting van de Heilige Geest. Neergaande lijnen (beregras) als verwijzing naar de uitstorting van de Heilige Geest. Tenslotte komen uit de schikking gekleurde linten, als verwijzing naar de verschillende talen waarin mensen spraken.
 
Pasen Pasen


Kleur wit. Op deze paasmorgen zien we een schikking van witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde. Zijn opstandingskracht, mag ook onze kracht worden.

 
 
Goede Vrijdag Goede Vrijdag
 
Palmzondag Palmzondag


Op de 6e zondag van de veertigdagentijd, Palmzondag, horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking liggen doeken in verschillende rode- en bruine tinten. Deze verwijzen naar de verschillende verwachtingen, die leven onder de mensen die staan te juichen aan de kant van de weg. De zachte bolletjes mos geven de zachte kracht weer en de rode viooltjes vertellen over nederigheid. 'Sta in de kracht, Jezus rijdt Jeruzalem binnen. Niet hoog te paard maar op een ezel. Nederig, barmhartig en Liefdevol. Dat zijn de Koninklijke Krachten, Gods Kracht'.
 
 
Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Uitleg liturgische schikking: Het rode kleed is de kleur van de Heilige Geest en staat voor vuur, het enthousiasme van de Geest. De polygonumstokken wijzen omhoog, ambtsdragers en gemeente zijn afhankelijk van Gods Zegen en Kracht. De rode rozen staan voor liefde en warmte, die de ambtsdragers voor de gemeente hebben. De verschillende kleuren tulpen symboliseren de gemeente. Zij staan om de ambtsdragers heen en vormen samen met elkaar één geheel als gemeente. De Hedera bladeren staan voor vertrouwen en het ambtsgeheim, ook na je ambtsperiode.
 
lees meer ┬╗
 
Doopdienst

Doopdienst
 
Laatste zondag kerkelijk jaar

Laatste zondag kerkelijk jaar
In deze schikking staan de kleuren wit en groen centraal. Het leven op aarde wordt verbeeld door de kleur groen. De hedera (klimop) vertolken de wortels van ons bestaan. Het bladgroen staat voor leven en werken. De witte bloemen symboliseren de overledenen; niet meer in ons midden, maar wel met ons verbonden. De twee bogen betekenen; dragen en steunen. 
 
 
Dankdag voor Gewas en Arbeid

Dankdag voor Gewas en Arbeid
Symbolisch voor de overvloed waarin wij mogen leven. Weergegeven in een offerschaal als dank aan de Here God voor al Zijn goede gaven in arbeid en gewas.
 
1e Paasdag

1e Paasdag
1e Paasdag, het feest van de opstanding.
Liturgische kleur wit. Er is gekozen voor de gaffelstam.
Deze heeft de vorm van twee uitgestoken armen. Deze armen reiken als het ware naar de hemel om zo drager te zijn van de stem uit de hemel én de stem die vanaf de aarde naar de hemel klinkt. Maria ontmoet in de tuin de opgestane Heer. Het is Zijn stem die haar doet zien. We vieren de overwinning van het Leven op de dood. Bij het noemen van haar naam ziet Maria de opgestane Heer.
De witte bloemen symboliseren de zuiverheid en reinheid.
 
Palmpasen 2018

Palmpasen 2018
Uitleg liturgische schikking
Lezing uit Marcus
Intocht in Jeruzalem, palmtakken als symbool van overwinning en vrede. Witte bloemen symboliseren de Vorst van een Koninkrijk dat anders is.
Jezus is hier, ... nu wordt het licht! Traditioneel is rood de kleur van Palmpasen vanwege de liefde van Jezus voor ons en de wereld, tevens voor Hem het begin van Zijn lijden. De Hedera bladeren rondom de poort symboliseren een vast vertrouwen. Viooltjes staan voor nederigheid.

 
 
Biddag voor Gewas en Arbeid 2018

Biddag voor Gewas en Arbeid 2018
Soms valt biddag in de lijdenstijd. Daarom is er gekozen voor een kruis. De rode roos is symbool voor liefde. Jezus stierf  uit liefde voor ons aan het kruis. Hij maakte de weg vrij naar God de Vader. Hij heeft “hart” voor ons en luistert naar onze gebeden (de witte tulpen).